Données Société

B&B Italia spa

Siège social: 20122 Milano Italy, Via Durini 14
Capital social: Euro 1.000.000 i.v.
Registre entreprises de Milan: n. 07122350965
REA de Milan: n. 1937257
Code fiscal et numéro de tva: IT07122350965

Siège administratif

22060 Novedrate (Co) Italy, Strada provinciale 32, n.15
Tel. +39 031 795111
Fax +39 031 791592
info@bebitalia.com
www.bebitalia.com