LITHOS_portoro_marble_round

English
Texture type: 
Old id: 
35